Bruisuil for life

Ten voordele van Vogelopvangcentrum Malderen

De volledige opbrengst van deze actie gaat naar het VOC te Malderen, om zo hun voortbestaan mee te kunnen helpen garanderen. Met een groot hart voor dieren heb ik besloten om bruisballen met het logo van het VOC Malderen te verkopen. Deze bruisballen zijn handgemaakt en dit bedrijf test niet op dieren en gebruikt etherisch olieën, met respect voor de natuur. Volledig passend bij dit goede doel dus!

Waarom dit goed doel?

Het vogelopvangcentrum te Malderen hun bestaan dreigt in het gedrang te komen omwille van een bouwgrond, die ze voor een symbolische euro konden kopen, verkocht gaat worden. Ze kunnen alle giften goed gebruiken om zo deze grond te kunnen kopen en dieren te kunnen blijven helpen!

Vogelopvangcentrum Malderen

Het Vogelopvangcentrum Malderen of kortweg VOC, is het enige erkende opvangcentrum voor zieke, gewonde of hulpbehoevende wilde dieren in Vlaams Brabant.
Jaarlijks vangt het VOC 5000-6000 dieren op. Dit gaat dan om jonge, zieke of gewonde dieren. Na verzorging en eventuele revalidatie worden de dieren opnieuw vrijgelaten in hun natuurlijke habitat.
Onze kosten lopen daardoor ook hoog op (denk maar aan voeding, dierenartskosten, onderhoud van de kooien, elektriciteit (couveuses, warmtelampen,...). Het centrum elke dag geopend vanaf 09.00 uur tot 24.00 uur (365 op 365). We kunnen een extra centje dus altijd goed gebruiken!

Bekijk dit goed doel