Brownies For Life

Ten voordele van Kommaraf

Er zijn in onze directe omgeving nog heel wat mensen die het moeilijk hebben en die hulp kunnen gebruiken. Initiatieven als Kommaraf willen wij dan ook steunen. Zowel Mistinguett als Pauze zijn iedere bezig met het spijzen van de hongerigen en het laven van de dorstigen, wij zien het dan ook als onze plicht om ook hen die niet de middelen hebben om bij ons binnen te stappen eten en drinken aan te bieden. Kommaraf doet dat schitterend.

Waarom dit goed doel?

Het steunen van lokale organisaties

Kommaraf

Kommaraf vzw is het lokale voedselbedelingspunt voor Groot Aarschot. De organisatie is erkend door de Centrale Voedselbank.
Tweewekelijks organiseert Kommaraf een voedselbedeling voor momenteel ongeveer 120 gezinnen. Tijdens deze bedeling hebben onze klanten ook de mogelijkheid om onze Sociale Kruidenier te bezoeken.
Inwoners van Groot Aarschot die omwille van financiële en / of psychosociale problemen in de armoede terecht zijn gekomen kunnen bij ons aankloppen.
Voor haar werking is Kommaraf vzw afhankelijk,van giften en sponsoring.
Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Zij zijn het
kloppende hart van Kommaraf.

Bekijk dit goed doel