Brouderie Art by Annick Aerts for Tejo (fb)

Ten voordele van Tejo Brasschaat - Schoten - Kalmthout

“TEJO kan alleen bestaan dankzij haar vrijwilligers én door financiële steun”. “Alle middelen zijn welkom. Zo kwam ik op het idee om oude tennisrackets een tweede leven te geven en ze te verkopen of te veilen. Achter de tennisrackets zit sowieso een verhaal van fairplay, vriendschap en fun. Maar ze bezitten ook een symboliek, want met zo’n tennisracket oogst je soms succes, maar je moet evengoed verlies leren incasseren. Een belangrijk iets om mee te leren omgaan.”
Wat er op het tennisracket komt te staan, hangt af van de inspiratie van het moment. “Mensen mogen ook zelf ideeën aanbrengen”. “Zo heb ik al enkele gepersonaliseerde rackets geborduurd. Ze worden allemaal ondertekend met een kruisje, mijn handtekening die je op elk exemplaar zal terugvinden.”

Waarom dit goed doel?

De jongeren zijn de toekomst van morgen. Hoe vroeg een probleem kan aangepakt worden, hoe beter het opgroeien naar een happy adult zal verlopen. Ik werk als onthaalmedewerker bij Tejo en weet hoe waardevol de inzet is van alle vrijwilligers.

Tejo Brasschaat - Schoten - Kalmthout

TEJO biedt laagdrempelige therapeutische begeleiding aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, onmiddellijk, anoniem en gratis. De hulpverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.

Bekijk dit goed doel