Broodpudding too good to go

Ten voordele van Raakpunt vzw

Inzameling van verloren brood in lokale winkels en bakkerijen. Wij maken hiervan verse broodpudding voor vzw Raakpunt.
Bij de verkoop mag iedereen zelf bepalen wat zijn draagkracht is. We stellen een richtprijs (laag, gewoon of hoog), dit blijft een richtprijs. Elk mag bepalen wat hij wil geven voor een stuk broodpudding.
Daardoor scheppen we voor iedereen een gelijke kans om een zelfde product te kopen. Daarnaast pogen we mensen te laten stilstaan en te reflecteren over hun eigen vermogen en financiële mogelijkheden.
Vandaar dat onze actie mooi aansluit bij de visie van vzw Raakpunt.

Waarom dit goed doel?

Armoede tekent zich in het straatbeeld.
We zien dit elke dag en willen daarom graag ons steentje bijdragen. Iedereen heeft recht op bepaalde kwaliteit van leven. We kozen deze vzw omdat zij hierop inzetten en graag mensen in deze situatie mogelijkheden scheppen, op maat van de mensen zelf. We kozen specifiek voor een vzw in Gent omdat we in Gent wonen.

Raakpunt vzw

De werking van Raakpunt wil instaan voor kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding met een lage sociale en financiële drempel. Inclusie en wederzijdse beïnvloeding staan centraal. Onze VZW wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Onder de noemer zonnebloem organiseren wij jaarlijks een kamp en weekend voor kinderen en jongeren met een beperking. Daarnaast organiseren wij 't Stoofken, een warm oudejaarsavondfeest voor dak- en thuislozen. In 2014 vond ook de eerste Zongestoofde Paaseierenraap voor beide doelgroepen plaats.

Bekijk dit goed doel