Broodpudding for Life

Ten voordele van SINT-MICHIEL AGAPE

Dagelijks blijven er producten over van de bakkerij die we moeten vernietigen, we werken vandaag al samen met Sint Michiel Agape om de voedselverspilling tegen te gaan. Nu zullen we broodpudding bakken en de opbrengsten ook aan hen schenken.

Waarom dit goed doel?

We werken al enkele jaren samen met de afdeling Kortrijk. Op deze manier kunnen we iets extra voor hen doen.

SINT-MICHIEL AGAPE

De Sint-Michielsbeweging ondersteunt jongeren en kinderen in moeilijke situaties.

Door begeleiding van jonge mensen naar werk, studie, woning (Future) - door gezinnen met kinderen zonder inkomen te helpen (Onthaalhuis Emmanuel) - door kansarme kinderen te begeleiden bij het schoolwerk (Vredesklas en Dream) - door erkende oorlogsvluchtelingen te ondersteunen bij de zoektocht naar huisvesting en integratie (Porta Aperta).

Sinds 2018 is er de sociale winkel Potpourri. Mensen in nood krijgen materiële steun, met respect voor ieder. Ze kiezen via een regeling met een puntenkaart producten. In Potpourri zijn mensen in nood een klant en vinden ze een luisterend oor. Sinds oktober 2019 kunnen mensen in nood ook terecht in Potpourri Boetiek, de kinderwinkel met speelgoed en kledij tot 12 jaar.

Vele vrijwilligers helpen zo meer dan 750 mensen.

Bekijk dit goed doel