Britt haakt gelukspoppetjes!

Ten voordele van Vlaamse Vereniging Autisme

Ik haak gelukspoppetjes voor de Vlaamse Vereniging Autisme. Het is nodig dat mensen met autisme, hun ouders en familie dichter bij elkaar komen. Door mijn zus die autisme heeft weet ik hoe moeilijk het is om hiermee om te gaan.

Waarom dit goed doel?

Mijn dochter Britt van 13 jaar heeft dit goed doel gekozen omdat haar zus van 11 jaar autisme heeft. Hierdoor kan haar zus niet voltijds thuiswonen. Ze verblijft op dit moment in de kinderpsychiatrie. De bedoeling is dat ze daarna naar een leefgroep gaat. Maar hier zijn de wachtlijsten ontzettend lang. Britt heeft het heel moeilijk, want leven met een zus die autisme heeft is niet gemakkelijk. daarom wilt Britt voor dit goed doel geld inzamelen.

Vlaamse Vereniging Autisme

VVA brengt mensen met autisme, hun ouders, familie & sociaal netwerk samen. Onze hoop is dat door de samenleving te informeren en te activeren uiteindelijk mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn.
VVA vertrekt hiervoor vanuit de kwaliteiten van personen met autisme. We tonen dat mensen met autisme specifieke noden hebben die voor elke persoon met autisme weer anders kunnen zijn.

In het DNA van VVA zit het NOOZO-principe: Niets Over Ons Zonder Ons. Dit betekent dat we mensen met autisme zoveel mogelijk bij onze werking betrekken door hen ook actief als vrijwilliger en als ervaringsdeskundige aan de slag te laten gaan.

Bekijk dit goed doel

Video's