Brax for Life

Ten voordele van Diesterweg'S Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen

Liefste Stu Bru-Team, fantastisch dat jullie deze warmste week weer organiseren en wij springen graag voor de zesde opeenvolgende keer mee op de kar! 'Wij' dat is de Junior Ladies ploeg van Hockey Club Braxgata in Boom. Concreet organiseren wij een mini hockey tornooi voor +35 sportieve/fanatieke dames en heren met daarna pizza en een weergaloos feestje.

Waarom dit goed doel?

Diesterweg is een fantastische organisatie die optimale scholingskansen wil bieden aan kinderen die materieel minder bedeeld zijn. Onderwijs is ontzettend belangrijk om elk kind een gelijke start te kunnen geven voor de toekomst. Daar willen wij graag ons steentje toe bijdragen!

Diesterweg'S Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen

Kansarmoede in het onderwijs neemt op alarmerende wijze toe ... Jaar na jaar tracht Diesterweg’s Hulpkas, gelijke onderwijskansen te bieden aan behoeftige kinderen, jongeren en volwassenen in het Antwerps stedelijk onderwijs. Wie door familiale omstandigheden of door tijdelijke pech het geld niet heeft voor de broodnodige schoolkosten kan rekenen op financiële steun. De vzw werkt met vrijwilligers, belangeloos, discreet, anoniem en heeft de directie van de school als rechtstreeks aanspreekpunt.

Bekijk dit goed doel