Boys with a big heart!

Ten voordele van Belgische cardiologische Liga

Onze zoontjes van 3 en 5 jaar verkopen (met Bakhulp van mama) koekjes, cakejes, brownies, donuts om de Belgische Cardiologische Liga te steunen. Zodat er in de toekomst hopelijk veel minder plotse overlijdens zijn door hartfalen wat nooit eerder werd ontdekt omdat er vroeger en meer screening gebeurd!

Waarom dit goed doel?

Papa Rony De Wilde is helaas veel te vroeg overleden aan een hartaandoening. Vandaar dat wij het zo belangrijk vinden dat er steeds nieuw onderzoek gebeurd en screening bij kinderen zodat er hopelijk in de toekomst steeds meer hartafwijkingen op tijd worden ontdekt en deze behandeld kunnen worden

Belgische cardiologische Liga

- Het publiek informeren over hart- en vaatziekten in het algemeen en over de vroegtijdige opsporing van deze aandoeningen: organisatie van de jaarlijkse Week van het Hart, campagne “Durf redden”, informatiecampagne over hartfalen, week van het hartritme, magazine Hart & Slagaders, infosessies voor bedrijven, mutualiteiten, patiëntenverenigingen,…
- Begeleiden van patiënten na een hart- of cardiovasculair probleem: elke dag helpt de Belgische Cardiologische Liga hartpatiënten om zich opnieuw aan te passen op sociaal, familiaal en professioneel niveau en werkt zij samen met gezondheidswerkers.
- Informatie, sensibilisering en contactpunt bij de artsen: jaarlijks congres voor huisartsen over de praktische aanpak van de hartpatiënt in de huisartsenpraktijk, verspreiding van preventierichtlijnen, e-newsletter, sensibiliserings- en screeningcampagnes van hart- en vaatziekten.

Bekijk dit goed doel