Bose Charity Quiz

Ten voordele van Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus

In samenwerking met quizploeg Vlee Kier Al Gezeet organiseert Bose zijn eerste, grote quiz! De quiz maakt deel uit van de warmste week en de opbrengst gaat integraal naar VZW "Spina Bifida". Inhoudelijk wordt het een typische VKAG-quiz die met zijn jolige, interessante vragen zowel aanslaat bij de doorgewinterde semi-pro als de drinkende gelegenheidsquizzer.

Waarom dit goed doel?

Persoonlijke ervaringen van collega.

Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus

De vereniging helpt daadwerkelijk ouders en kinderen met al hun vragen en organiseert specifieke activiteiten met het doel de zelfredzaamheid in de ruimste zin van het woord te stimuleren door de organisatie van een
zelfredzaamheidsweek voor kinderen van 6 tot 12 jaar

frequentie: jaarlijks / gedurende één week
Doelgroep: 6 tot 12 jaar
Doelstellingen: leren zo zelfstandig mogelijk te zijn. Zowel fysisch (mobiliteit en zelfverzorging), als psychisch (hoe denkt men zelf over zijn handicap) als sociaal (interactie maatschappij).
Begeleidingsmethodiek: vooral individu-gericht door middel van individuele begeleiding en training

Bekijk dit goed doel