Books Changing Lives

Ten voordele van ArmenTeKort vzw

Leden werden opgeroepen om tijdens de decemberacties boeken te doneren die we doorverkochten tvv het goede doel.

Waarom dit goed doel?

Net als bij ArmenTeKort, geloven we bij EBBC sterk in de kracht van social learning en het samenbrengen van mensen om kennis, ervaringen en contacten uit te wisselen. Om dit verder en op vele levels te kunnen realiseren, schenken we hen graag de opbrengst van onze Books Changing Lives actie.

ArmenTeKort vzw

ArmenTeKort wil kansarmoede op grote schaal effectief bestrijden en – uiteindelijk – overwinnen. En zit hierbij in op een buddywerking.

Kansrijke en kansarme stadsgenoten met elkaar verbinden. Dat is de essentie van de werking van ArmenTeKort. Ze gaan samen op stap en worden vrienden, buddy’s. Vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen.

Door een verbinding in vertrouwen en gelijkwaardigheid ontdekken beiden verborgen krachten en bouwt de kanszoekende buddy zelfvertrouwen op. Ze worden elkaars supporter. Ieder buddytraject duurt twee jaar. Gedurende die twee jaar zien of horen deze buddy’s elkaar bijna wekelijks. Door deze frequente contacten ontwikkelt de kanszoekende buddy, vanuit een versterkte eigenwaarde, het vermogen maar vooral de durf om te dromen en te vertrouwen op een andere toekomst.

Naar een samenleving zonder kansarmoede.
Met één klik. Tussen twee mensen.

Bekijk dit goed doel