Boetes for life

Ten voordele van BOS+ Vlaanderen

We organiseren met onze vijf mediatheken verschillende acties om geld in te zamelen voor meer bos en aandacht voor klimaatkwesties:
-'Boetes for life': de boetes van boeken,... die te laat binnengebracht worden verzamelen we van 29 november tot 20 december in een geldpot
-Appelverkoop: op 17 december verkopen we met een lagereschoolklasje appels in de mediatheken (tof detail: een collega leidt de kinderstoet verkleed als boom met een boompak van BOS+!)
-we sluiten onze actie en het jaar af met een afterworkparty met veggiehapjes en een boomplanting en vragen een vrije bijdrage als inkom

Waarom dit goed doel?

De Arteveldehogeschool in Gent heeft begin dit jaar 'ClimateFactory' opgericht. Dit is een open coalitie van studenten, personeelsleden en externe stakeholders die oplossingen zoeken voor klimaatvraagstukken binnen de hogeschool en in de buurt ervan.

Klimaatacties, mobility shifts, energievreters, duurzame voeding, zero waste, deeltuinen, sharing economy…worden onder de loep genomen en gekoppeld aan acties.

De vijf arteveldemediatheken willen hun steentje bijdragen en geld inzamelen voor de bescherming en aanleg van bossen in Vlaanderen en daarbuiten natuurlijk.
En ter compensatie van de papieren collectie ;-)

BOS+ Vlaanderen

BOS+ vindt dat bossen van cruciaal belang zijn, voor iedereen: dieren, planten én mensen. Bossen zuiveren onze lucht, zetten ons aan tot bewegen en zijn de ideale plaats om het jachtige leven even te vergeten. Jammer genoeg is er in Vlaanderen te weinig bos, en verdwijnt er ook wereldwijd nog steeds te veel bos. BOS+ wil in eerste plaats bestaande bossen beschermen en het duurzaam beheer ervan promoten. We werken onder andere aan de aanleg en inrichting van speelbossen en stadsbossen, het toegankelijk maken van bos, het klimaatbossenfonds, herbebossingsprojecten in de tropen, …

Bekijk dit goed doel