boerhof 4 life

Ten voordele van Sunshine4kids

Op zaterdag 26 oktober organiseren we overdag een minivoetbaltornooi met gemengde ploegen, kwestie van de sfeer sportief te houden. De velden worden omheind door strobalen en goals worden gemaakt van houten paletten om dicht bij het 'boerhof' thema te blijven. 's Avonds wordt het boerhof zelf een gezellige plek om te vertoeven met optredens en vuurschalen. Zondag 27 oktober is er een wandeltocht in de wijk en recreatiedomein de Gavers van ongeveer 6 km met 6 stops waar iets gegeten en/of gedronken kan worden. De route zelf wordt op creatieve manier duidelijk gemaakt.

Waarom dit goed doel?

7 jaar geleden was het met deze organisatie dat Virginie naar Kenia ging trekken om er les te geven in het lager onderwijs. Het heeft helaas niet mogen zijn en ter ere van haar willen we deze organisatie toch een duwtje in de rug geven. Na de tragische gebeurtenis hebben haar broer en Jesse fluovesten verkocht van 'Fluoarelbeke' vanuit het gevoel dat we iets moesten doen voor veiliger verkeer in Harelbeke. We zijn toen gesteund geweest door een anonieme sponsor met € 1000 omdat deze het een mooi initiatief vonden. Nu willen we met dit bedrag zelf een initiatief steunen waarvan we weten dat Virginie er 100 % zou achter staan. Het doel is om het bedrag te verdubbelen en te overhandigen aan 'Sunshine 4 Kids'.

Sunshine4kids

Ons project steunt een 19-tal scholen in het zuiden van Kenia, door de lesomstandigheden te optimaliseren. Dit doen we door
het aankopen van schoolboeken, banken, kasten;
het zorgen voor water en bouwen van klaslokalen,
het aanbieden van stagemogelijkheden voor studenten uit België;
door de competenties van de plaatselijke leerkrachten te verhogen door uitwisseling van ervaringen en tips.

Bekijk dit goed doel

Video's