BMSvision

Ten voordele van Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen

Verschillende activiteiten georganiseerd door onze werknemers zelf.
-pingpongtoernooi
-snoepverkoop
-soepverkoop
….

Waarom dit goed doel?

Omdat alle kinderen dezelfde kansen moeten krijgen ongeacht hun familiesituatie / leefsituatie.

Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen

Als organisatie voor bijzondere jeugdzorg begeleiden wij kinderen, jongeren en gezinnen die het tijdelijk moeilijk hebben. Hiervoor doen wij ook beroep op vrijwilligers, op mensen met een groot hart voor medemensen. Om deze vrijwilligerswerking te ondersteunen zijn wij op zoek naar bijkomende financiële middelen.
Vrijwilligers mogen zich ook aandienen uiteraard...
Tevens zoeken wij steeds extra middelen om onze spelotheek in Harelbeke verder uit te bouwen, ook een vrijwilligersinitiatief van de vzw.

Bekijk dit goed doel