BM for Casa Magnolia

Ten voordele van Casa Magnolia vzw

Dit wil ik later nog wijzigen en opsomming geven van de challenges van onze BM Collega's

Waarom dit goed doel?

Vorig jaar kozen we voor VZW ESTEN.
Dit jaar willen we in dezelfde trend blijven en de gezinnen ondersteunen met zwaar zieke kinderen.

VZW Esten was de vader van Esten die bij ons een directielid persoonlijk kent. En zo zijn we op dit goede doel gekomen.

Casa Magnolia vzw

Casa Magnolia brengt tijd, ruimte en rust in gezinnen met een zwaar ziek kind. Tijd kunnen doorbrengen met het gezin is heel kostbaar, want veel van onze magnoliakinderen hebben een degeneratieve aandoening waarvoor geen behandeling bestaat.
Dit jaar hebben we vooral gewerkt aan twee nieuwe projecten: De Snoezelmobiel en een gespecialiseerde oppasdienst.
De Snoezelmobiel is een omgebouwde ziekenwagen die volledig ingericht is met snoezelmateriaal en door vrijwilligers voor enkele dagen naar een gezin met een zwaar ziek kind gebracht wordt.
De vraag naar een gespecialiseerde oppasdienst was heel groot. Een babysit vinden die even de zorg thuis kan overnemen, is niet evident. Samen met andere organisaties hebben we dit probleem aangepakt en deze dienst uit de grond gestampt.
Onze andere projecten "Helpende handen" en lotgenotencontact blijven bestaan: We coördineren vrijwilligers die huishoudelijke en praktische taken overnemen en organiseren tweemaal per jaar lotgenotencontact.

Bekijk dit goed doel