Blues For Life

Ten voordele van MFC Pedagogisch Centrum Wagenschot

Fernant Zeste & Broke ass Benny zullen het beste van zichzelf geven tijdens een heus Blues concert in zaal Qubus Oudenaarde!

Waarom dit goed doel?

Elk kind die opgroeit in onze samenleving zou genoeg kansen moeten krijgen. Elk kind zou zich ten volle moeten kunnen ontplooien & zou moeten deel uitmaken van onze maatschappij. Niets is minder waar... Er zijn nog steeds kinderen en jongeren die uit de boot vallen. Pedagogisch Centrum Wagenschot VZW maakt voor hen het verschil & tracht hen perspectieven te bieden.

MFC Pedagogisch Centrum Wagenschot

Wagenschot vzw is een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met andere beperkingen.

Niet alle kinderen in onze samenleving worden geboren met evenveel kansen om zich te ontplooien. In welke wieg je als mens terecht komt is vaak bepalend voor de rest van je leven.
Daar waar het voor ouders, jongeren en andere doorverwijzers moeilijk loopt, biedt Wagenschot een uitweg.

Onze quote luidt dan ook als volgt: “Kansen creëren voor jongeren!” Elke dag opnieuw voor en met jongeren en hun sociale context.

Bekijk dit goed doel