Bloemenstad

Ten voordele van Bloemenstad

Ik vind da een goede doel

Waarom dit goed doel?

Om ik graag mensen met een handicap wil help om ik da erg vind voor die mensen

Bloemenstad

Bloemenstad is een landelijk erkende jeugdvereniging die actief aan de slag gaat met maatschappelijk kwetsbare personen en personen met een verstandelijke beperking. Onze vrijwilligersorganisatie kan steeds een duwtje in de rug goed gebruiken. Bloemenstad kiest heel bewust voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking die vaak nergens terecht kunnen voor vrije tijd. Jongeren met een gedragsproblematiek, kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking die ook eens graag buiten de leefgroep op stap gaan, personen uit kansarmoede, ... kunnen bij Bloemenstad terecht. Daarnaast werken wij vanaf september 2019 een innovatieve, inclusieve werking uit in de wijk Nieuw Gent. De werking is toegankelijk voor alle kinderen en jongeren uit de buurt.

Bekijk dit goed doel