Bloembollenverkoop Wachtebeekse Wijkplatforms

Ten voordele van Spoor 56 vzw

20.000 narcisbollen worden verkocht aan de Wachtebekenaren, die ze nu kunnen planten in hun voor- of achtertuin. Zo steunen ze vzw Spoor 56 en ver krijgen ze een bloemrijke tuin in het voorjaar. Wij verkopen de bollen o.a. op de zaterdagmarkten op het marktplein en op de jaarmarkt. Tegelijkertijd brengen wij de nood aan goede jeugdzorg onder de aandacht.

Waarom dit goed doel?

Bijzondere jeugdzorg krijgt weinig middelen van de Vlaamse regering. Daarom steunen wij dit goede doel.

Spoor 56 vzw

vzw Spoor 56 is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg. We zijn erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn (Vlaamse overheid).

De opdracht van Spoor 56 is het aanbieden van ondersteuning en begeleiden van kinderen/jongeren en hun gezinnen waar er een verontrustende opvoedingssituatie aanwezig is. We bieden hulpverlening op maat door de inzet van één of meerdere modules.

De modules worden aangeboden vanuit drie clusters die zich bevinden in Dendermonde, Hamme en Nieuwkerken-Waas (behorende tot Sint-Niklaas). Door deze spreiding zijn we actief in nagenoeg de volledige zorgregio Waas en Dender en kunnen we optimaal rekening houden met de woonplaats van de jongere.

De naam ‘Spoor 56’ verwijst naar de spoorlijn tussen Dendermonde, Hamme en Sint-Niklaas. Deze spoorlijn werd geopend op 25 januari 1875 en gesloten op 2 juni 1957.

Bekijk dit goed doel