Bloembollen en snoepgoed verkoop

Ten voordele van Willekom vzw

Verkoop van allerlei zakjes bloembollen en snoepgoed van oktober tot november

Waarom dit goed doel?

Om hen financieel te steunen om spelmateriaal aan te kopen.

Willekom vzw

Willekom vzw biedt dagopvang, verblijf en dienstverlening aan personen met een mentale of meervoudige beperking, of met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Willekom vzw biedt zowel kortdurende als langdurige ondersteuning aan.

Bekijk dit goed doel