Blindelings (Buiten) Spelen

Ten voordele van De Kade

Er zijn plannen om de speelplaats binnenkort in een compleet nieuw jasje te stoppen. Graag willen we met het ingezamelde geld de speelplaats wat opfleuren. Dit willen we doen met aangepast buiten(spel)materiaal. Wij denken hierbij aan aangepaste ballen, banken met opbergvakken eronder, fluo spullen, etc. Alle steentjes dragen namelijk bij om er een mooi geheel van te maken, aangepast aan de slechtziende en blinde kinderen.

Waarom dit goed doel?

Ik heb gekozen voor de actie "blindelings (buiten) spelen". Een actie tvv De Kade. Ik koos voor deze actie omdat ik zelf een nichtje heb die slechtziend is. Zij zat ook in Spermalie Brugge (onderdeel van De Kade). Ik heb bij haar gezien hoe belangrijk het is dat kinderen met een beperking ook de kans krijgen om te groeien tot wie ze zijn. Door verschillend spelmateriaal aan te reiken op de speelplaats, kunnen de kinderen hun eigen talenten ondervinden. Misschien zijn ze wel goed in voetbal, of hebben ze een goede coördinatie of zijn ze goed in handbal. Het is niet omdat ze slechtziend of blind zijn dat ze daarom geen materiaal mogen hebben om mee te spelen om de speelplaats. Zij zijn kinderen, net zoals jij en ik geweest zijn. Daarnaast ben ik ook kleuterjuf dus ik weet hoe belangrijk het is voor kinderen om tot spel te komen. Voor deze actie maakte ik samen met een vriendin armbandjes met eigen naam op en in verschillende kleuren. Ik hoop veel geld op te halen met deze actie!

De Kade

De Kade (www.de-kade.be) is een netwerk van vier scholen voor buitengewoon onderwijs (BuBaO Spermalie, BuBaO Het Anker, BuBaO De Berkjes en BUSO Spermalie), een begeleidingscentrum, een WOTC en een revalidatie – en hoorcentrum.

De meer dan 1200 medewerkers van De Kade richten hun expertise op bijna 3000 kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperking, auditieve beperking, communicatieve beperking, autismespectrumstoornis, doofblindheid, complex sensorieel meervoudige beperking, gedrags- en/of emotionele stoornis, ontwikkelingsstoornis, complexe leerstoornis.

Bekijk dit goed doel