Blindelings (buiten) spelen

Ten voordele van De Kade

Er zijn plannen om onze speelplaats binnenkort in een compleet nieuw jasje te stoppen. Daarom willen wij met onze leefgroepen ook ons steentje bijdragen.
Graag willen we met het ingezamelde geld onze speelplaats wat opfleuren. Dit willen we doen met aangepast buiten(spel)materiaal. Wij denken hierbij aan aangepaste ballen, banken met opbergvakken eronder, fluo spullen etc.
Alle steentjes dragen namelijk bij om er een mooi geheel van te maken, aangepast aan onze kinderen.
Onze actie gaat als volgt: Wij gaan met de kinderen op een woensdagmiddag in een echte bakkerij iets gaan bakken, dit met hulp vanuit de bakkerij en van ons als begeleiders.
Deze gebakjes worden dan in de bakkerij en in de lagere afdeling op school verkocht.
We werken dus samen met de kinderen voor de kinderen om ons doel te concretiseren en te steunen.

Waarom dit goed doel?

Er zijn plannen om onze speelplaats binnenkort in een compleet nieuw jasje te stoppen. Daarom willen wij men onze leefgroepen ook ons steentje bijdragen.
Graag willen we met het ingezamelde geld onze speelplaats wat opfleuren. Dit willen we doen met aangepast buiten(spel)materiaal. Wij denken hierbij aan aangepaste ballen, banken met opbergvakken eronder, fluo spullenetc.
Alle steentjes dragen namelijk bij om er een mooi geheel van te maken, aangepast aan onze kinderen.

De Kade

De Kade (www.de-kade.be) is een netwerk van vier scholen voor buitengewoon onderwijs (BuBaO Spermalie, BuBaO Het Anker, BuBaO De Berkjes en BUSO Spermalie), een begeleidingscentrum, een WOTC en een revalidatie – en hoorcentrum.

De meer dan 1200 medewerkers van De Kade richten hun expertise op bijna 3000 kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperking, auditieve beperking, communicatieve beperking, autismespectrumstoornis, doofblindheid, complex sensorieel meervoudige beperking, gedrags- en/of emotionele stoornis, ontwikkelingsstoornis, complexe leerstoornis.

Bekijk dit goed doel