Birds for life

Ten voordele van Kinderhartfonds VZW

Bij de geboorte van ons 2e kindje, Kamiel, kozen we als doopsuiker opnieuw voor een fairtrade alternatief, nl. een levensboom met vogeltjes. De opbrengt hiervan ging naar het goede doel.
Dat deze symboliek een nog diepere betekenis zou krijgen, daar stonden we toen niet bij stil.
Bij het overlijden van Kamiel lag het dan ook voor de hand dat dit in het teken zou staan van een vogeltje.
Een vogeltje die steeds met ons gezin meevliegt...
We verkopen dit jaar dan ook houten sleutelhangers in de vorm van een vogeltje, hét symbool van Kamiel. De opbrengt gaat naar vzw kinderhartfonds.

Waarom dit goed doel?

Op 26/4/2012 werden we trotse ouders van ons 2e kindje, Kamiel.
Ons geluk bleek echter maar van korte duur, want kort na de geboorte bleek Kamiel heel wat medische problemen te hebben.
Hij onderging een zware openhartoperatie in UZ Gent, maar overleed uiteindelijk na heel wat complicaties op 19/5/2012.
We dragen het ganse medische team een warm hart toe, waardoor dit goed doel ons dan ook (letterlijk) nauw aan het hart ligt.

Kinderhartfonds VZW

het kinderhartfonds is een vereniging die kinderen met een aangeboren hartafwijking ondersteunt. Zowel op medisch – psychologisch vlak, op sociaal vlak en op wetenschappelijk vlak probeert het kinderhartfonds te helpen.

Bij ongeveer 1% van de pasgeboren kinderen een hartafwijking wordt vastgesteld. In vele gevallen gaat het om een milde afwijking, maar soms kan het om een zeer ernstige hartziekte gaan, waarvoor het kind soms meerdere operaties dient te ondergaan.

Met uw steun kan het kinderhartfonds kinderen met een hartafwijking ondersteunen. Niet alleen sociaal en psychologisch, maar ook op wetenschappelijk vlak helpt het kinderhartfonds. Uw steun is veel waard!

Bekijk dit goed doel

Video's