Birds for Freedom

Ten voordele van voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

Ik heb zelf postkaarten ontworpen om het VOC Merelbeke, Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren te steunen. Op de postkazrten staan tekeningen die ik zelf heb gemaakt. De postkaarten zullen verkocht worden via het VOC Merelbeke zelf, familie, buren, werk, Facebook en marktjes.

Waarom dit goed doel?

Ik wil het VOC Merelbeke steunen omdat ik vind dat ze fantastisch werk leveren om onze wilde dieren en vogels te helpen. Ze doen dit met hart en ziel en verdienen alle steun om hun vrijwilligerswerk te kunnen blijven verder zetten.

voc Merelbeke Opvangcentrum wilde dieren

Sinds 1982 is er in Merelbeke een opvangcentrum actief waar jaarlijks nu ongeveer 5 000 wilde dieren worden verzorgd met de bedoeling deze na herstel terug in de natuur te plaatsen. De oorzaken van opname zijn van uiteenlopende aard: slachtoffers van hoogspanningskabels en verkeer, jachtmisbruiken, botulisme en andere vergiftigingen, uit het nest gevallen jongen of geroofde nestjongen, stookolieslachtoffers, in beslag genomen vogels op basis van de wet op de vogelbescherming enz…

Meestal kan meer dan 60% van de patiënten onder de Europese soorten, na revalidatie, terug in vrijheid worden gesteld in een voor hen geschikt biotoop en op een verantwoord tijdstip voor de soort.

Bekijk dit goed doel