Bingo

Ten voordele van Ave Regina

Voor de 5e keer op rij organiseren we met onze afdeling van Gezinsbond in Opvelp een gezellige Bingo-avond met een hapje en een drankje.
Iedereen, jong en oud, kan gezellig mee cijfers komen doorstrepen en vol spanning meedingen naar de mooie prijzen.
De opbrengst van de hapjes en drankjes schenken we aan Ave Regina.
Traditiegetrouw zitten de enthousiaste bewoners van hun woonondersteunings-project op de eerste rij. Zalig om te zien.

Waarom dit goed doel?

Wij geven Ave Regina graag een financieel duwtje in de rug omdat we in ons dorp van dichtbij kunnen ervaren wat zij doen.

Stefaan, Hashim, Rita, Arlette, Wendy, ... zijn enkele volwassenen die begeleid samenwonen in een leefgroep in ons kleine dorp. Het is een plezier om hen tegen te komen en met al hun enthousiasme te ontmoeten op één van onze activiteiten. Zij geven onze buurt kleur.

Hoog tijd om eens iets terug te doen voor hen, en hun fantastische begeleiders die dag en nacht klaarstaan voor hen.

Ave Regina

Ave Regina is een begeleidingscentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen in en rond Leuven. Ave Regina biedt een warme omgeving en geïndividualiseerde zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een bijzondere ondersteuningsnood, en hun netwerk. Vanuit geloof in hun groei en persoonlijke ontwikkeling wordt flexibel en creatief ingespeeld op de zorgvragen en zorgbehoeften. Hiermee wordt een zo zelfstandig mogelijk leven en het vinden van een gelijkwaardige plaats in de samenleving beoogd. Onze cliënten zijn vaak jongeren en volwassenen die zeer prikkelgevoelig zijn en een beperkte frustratietolerantie hebben, wat zich uit in acting-out en agressie. Snoezelen helpt hen om tot rust te komen. Met dit project willen we snoezelmateriaal aankopen om zo goede zorg te bieden. Elke euro brengt ons een stap dichter bij. Dus zet je beste beentje voor en steun ons project!
In naam van de cliënten van Ave Regina alvast een welgemeende DANK U WEL!

Bekijk dit goed doel