Bike & Walk for Lisa

Ten voordele van Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw

Omdat Lisa zelf heel sportief was, en verongelukte tijdens het fietsen, wilden wij iets doen in teken daarvan. Zo konden op 8 september jl., de mensen wandelen of fietsen, 13 km met het cijfer van haar leeftijd op dat moment in 2003, of het getal 30 van haar leeftijd dat ze dit jaar zou worden.
Zo werd een speciale website aangemaakt (www.bikewalkforlisa.be) , en betrokken wij haar vriendinnen en leerkrachten van vroeger, om een gezamenlijke foto te trekken die dag.
Het event was hartverwarmend , en er zijn tot haar verjaardag nog souvenirs te koop die speciaal werden gemaakt voor de warmste week, met een logo dat voor Lisa werd ontworpen, met de vijfpuntster die voor haar veel betekende, en enkele natuurelementen van, dat zat in haar hart...
Alle opbrengsten gaan naar OVK.

Waarom dit goed doel?

Onze dochter Lisa Hendrickx hebben wij verloren door een verkeersongeval. Zij was bijna thuis met de fiets toen ze werd gegrepen door een auto, op 13 jarige leeftijd. Omdat ze dit jaar 30 jaar zou worden wilden we ter ere van haar een mooi event neerzetten, welk op 8 september doorging in Herentals.
Met een warm hart vol herinneringen en tranen van gemis in onze ogen hebben we de dag afgesloten. Omdat er heel veel mensen zijn die niet beseffen hoe je leven verandert als je je kind plots verliest, hopen we dat door onze inzet iedereen voorzichtiger in het verkeer mag worden.

Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE vzw

OVK is een lotgenotenorganisatie van ouders die een kind verloren in een verkeersongeval. Dit ingrijpend drama bracht ons samen. We besloten ons te verenigen om andere families te ondersteunen die dezelfde tragedie moeten ondergaan.

De werking van OVK heeft drie pijlers:

- hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren in een verkeersongeval;
- de (professionele) opvang en de begeleiding van de nabestaanden van verkeersslachtoffers verbeteren;
- sensibilisatie en activering inzake verkeersveiligheid.

Bekijk dit goed doel

Video's