Bijdrage via onze grote club-en ledenbevraging nav 2e ledenrecord op rij!

Ten voordele van Bednet

We hebben opnieuw een ledenrecord, voor het 2e jaar op rij: 154.022 leden. Dit is te danken onze leden en de tennis- en padelclubs. Omdat we zo willen blijven verder evolueren in 2020, hebben we een grote bevraging gedaan naar leden en clubs. We schonken een bijdrage per ingevulde bevraging aan 4 goede doelen!

Waarom dit goed doel?

Eén van onze clubs koos dit goede doel en wij helpen hen hier graag bij nav ons ledenrecord, het tweede jaar op rij!

Bednet

Ook als je ziek bent heb je het recht om naar school te gaan en bij je vrienden te zijn. Recht op onderwijs is al sinds 1990 een van de universele kinderrechten. Bednet garandeert het recht op onderwijs voor kinderen die omwille van een medische reden tijdelijk of lange tijd niet naar school kunnen gaan. Zowel vijfjarige kleuters als kinderen uit het lager en secundair onderwijs komen in aanmerking.

Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit via internet. Zo blijven ze mee met de les en houden ze contact met hun vrienden. Kinderen vergeten even dat ze ziek zijn en kunnen weer deel uitmaken van de klasgroep.

Bekijk hier het filmpje met Linde die een bezoekje brengt aan Bednetter Lola: http://bit.ly/2cHrQRs

www.bednet.be

Bekijk dit goed doel

Video's