Biestig Werme Weik @ Beestenmarkt Halle

Ten voordele van De Wombat

Wij zetten ons met de verschillende zaken gelegen aan de Beestenmarkt een hele week in om mensen naar de stad te lokken en hen te vragen hun goed hart te laten zien, door het doneren van een vrije bijdrage.
Wij willen hen hiertoe aanmoedigen door een week lang allerlei activiteiten en verkopen op te zetten. De opbrengsten en donaties gaan integraal naar het goede doel.
Dit gebeurt aan de hand van foodstands, street bars, optredens en DJ's, sfeer en gezelligheid, wedstrijden (quiz, fietsen, FIFA, nagelke klop,...), verkoop koekjes en t-shirts, feestjes en vrije bijdrages.
Het geld wordt verzameld in collectebussen, opgesteld bij alle participerende zaken en activiteiten.
Wij sluiten zaterdag 14/12 af met een heus slotfeest met DJ's, drank en vertier op de Beestenmarkt, na de laatste aankondiging van de tussenstand van het ingezamelde geld.
Het eindresultaat willen wij komen meedelen op de WW; samen met eigenaars van de zaken, de oprichter van De Wombat en de burgemeester.

Waarom dit goed doel?

Onze keuze gaat om verschillende redenen naar deze VZW.
Lokaal steunen
Kleine en nog relatief onbekende VZW (ook in eigen streek)
Kinderen ligt iedereen nauw aan het hart
Het is een mooi project, met een zeer efficiënt intern beleid, wat maakt dat het gedoneerde geld op een goede manier wordt besteed.
Het hoeven niet altijd dezelfde, grote, spelers te zijn waar de aandacht naartoe gaat. De kleintjes maken voor vele mensen vaak het verschil.

De Wombat

VZW De Wombat zet zich in om de leefwereld te verbeteren van
kinderen tussen 0 en 18 jaar. Kinderen met een ernstige ziekte of
een handicap. Dit doen we door een slaapkamer of een
privé-speeltuin te bouwen bij de doelgroep thuis. Alles in thema
en volledig naar wens van ouders en kind, met oog voor
duurzaamheid.

Bekijk dit goed doel

Video's