Best Pittig op de textielmarkt

Ten voordele van Het Vierkant Wieltje vzw

Zondag 10 november staan we op de textielmarkt in Turnhout aan de Nieuwe Kaai. Hier verkopen we onze (kinder)kledij en dit geld storten we door naar het Vierkant Wieltje.

Waarom dit goed doel?

Omdat ondernemende ouders met een warm hart deze jongvolwassenen kansen wil bieden waarin onze regering faalt. Binnen deze sector zijn de middelen helaas al zeer lang zeer ontoereikend.
Wij steunen deze onderneming omdat zij het beste uit deze jongeren wil halen, hen steunt om hun plaats in de maatschappij op te eisen. Ook jongeren met een beperking moeten zelfstandig kunnen wonen en een hobby kunnen uitoefenen. Er zijn meer organisaties nodig die hen ondersteunen in de zoektocht naar een zinvolle dagbesteding, helpen zoeken naar de talenten en interesses. We mogen van deze jongeren niet verwachten dat ze een ganse dag voor tv hangen, we moeten hen uitdagen, hen bezig houden maar vooral: hen kansen geven.

Het Vierkant Wieltje vzw

Wij zijn een groep enthousiaste ouders die zich hebben verenigd om de toekomst van jongvolwassen kinderen met beperking in eigen handen te nemen. Sociale vereenzaming is een groot probleem en daarom zorgen wij voor allerlei actviteiten, want onze jongeren kunnen na school bijna geen aangepaste dagbesteding krijgen. De bestaande organisaties zijn niet voldoende voorzien voor onze doelgroep, nl. zwaar fysieke en lichte mentale beperking. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van een kleinschalig woonproject waar zo'n 14 jongeren begeleid zelfstandig kunnen gaan wonen en ieder toch de persoonlijke ADL-verzorging krijgen die hij/zij nodig heeft.

Bekijk dit goed doel