Berlijnse bollen

Ten voordele van Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

Medewerkers kunnen op voorhand Berlijnse Bollen bestellen voor familie en vrienden. Ze kunnen die afhalen op dinsdag 3 en dinsdag 17 december op de middag in de refter bij BEP Europe, tussen 12 en 13u. Vorig jaar verkochten we 450 stuks, dit jaar trachten we beter te doen. We steunen hiermee het lokaal project De Muziekbank (Streekfonds).

Waarom dit goed doel?

We zoeken elk jaar een lokaal project, dit jaar kregen we info van een medewerker omtrent dit project.

Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

De Muziekbank is een project van het Streekfonds WVL waarmee we investeren in muziek als middel om kansarme en/of kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen.

1. We kopen zelf instrumenten aan voor kinderen/jongeren in kansarmoede.
2. We zamelen oude instrumenten in om te hergebruiken door organisaties die werken met kwetsbare kinderen/jongeren.
3. We geven financiële steun aan projecten waarbij kinderen en/of jongeren via muziek versterkt worden.

Het voorbije jaar kochten we voor € 3.800 aan instrumenten en wezen we nog eens € 12.650 aan financiële steun toe aan. Onze middelen komen van giften en fondsenwervingsacties zoals ons Buskerpodium op Dranouter en acties in kader van de Warmste Week.

Bekijk dit goed doel