Benefietfestival op Warm Overleie

Ten voordele van de branding WAAK vzw

Op zaterdag 23 november organiseren we een benefietconcert op het St Amandsplein in Kortrijk. Een combinatie van lokale bands alsook een paar inter/nationale bands hebben hun engagement gegeven om belangeloos en voor het goede doel een optreden bij ons te geven.
Daarnaast willen een festivalsfeer creëren op ons gezellig Overleie.

Dit alles kan enkel doorgaan met tal van sponsors, vrijwilligers en een warm hart voor onze maatschappij.

Waarom dit goed doel?

We vinden het belangrijk dat iedereen een plaats krijgt in onze maatschappij. De Branding neemt fantastische initiatieven om deze mensen te ondersteunen en deze in de maatschappij op te nemen. Ze hebben Het Idee gelanceerd. Dit is een verwencafé waar je ook artisanale produkten kan kopen uit de ateliers van de branding. De winkel en de café worden opengehouden door personen met een verstandelijke beperking en zo'n projecten willen we in de toekomst mee ondersteunen.

de branding WAAK vzw

'de branding' biedt diensten aan volwassenen met een beperking. Zo'n 290 medewerkers zetten zich elke dag in om 390 volwassenen met een verstandelijke beperking (en vaak ook bijkomende problemen en/of beperkingen) te ondersteunen.
De dienstverlening van 'de branding' is verspreid over meerdere locaties in Kortrijk, Heule en Kuurne, maar centraliseert zich in het hoofdgebouw in de Ringlaan 30 te Heule.
'de branding' werkt actief aan inclusie en zelfstandigheid van mensen met meer en met minder mogelijkheden. Dankzij een uitgebreid aanbod dagbesteding, een modulair systeem van vrije tijd, arbeid en vorming en woningen middenin de samenleving, proberen wij de persoon en niet de beperking centraal te stellen.

Bekijk dit goed doel