Benefiet winky

Ten voordele van Over-Hoop

Spaghetti eetfestijn

Waarom dit goed doel?

Omdat wij een benefiet hebben georganiseerd voor onze vriend die is verongelukt en we graag een actie hadden gekozen die er mee te maken heeft

Over-Hoop

Over-Hoop vzw is een lotgenotenvereniging voor families met jonge verkeersslachtoffers. De jonge verkeersslachtoffers en hun familie krijgen na het ongeval heel wat te verwerken, want vaak verandert hun leven drastisch: ze kunnen niet meer naar dezelfde school, hun vrienden haken af, hun oude hobby's kunnen ze niet meer uitoefenen, hun plek vinden op de arbeidsmarkt is aartsmoeilijk, of anderen die getroffen zijn door ernstig hersenletsel moeten op zoek naar een geschikte voorziening waar ze kunnen verblijven... Over-Hoop vzw wil voor deze jongeren een ontmoetingsplaats met lotgenoten creëren. Jonge verkeersslachtoffers ontmoeten elkaar tijdens leuke activiteiten die door Brain-storm, de jongerenwerking van Over-Hoop, georganiseerd worden.

Bekijk dit goed doel