Benefiet voor goede doelen 2019 ism. WW-Waasland vzw

Ten voordele van Missing You

Op zondag 20 oktober organiseerden wij het benefiet ten voordele van Missing You, WW-Waasland en lotgenotengroepen voor hen die een partner verloren door overlijden

Waarom dit goed doel?

Gezien dit perfect aansluit bij onze eigen vereniging WW-Waasland vzw - vonden wij het een ideale partner waarmee wij graag een deel van de opbrengst willen delen

Missing You

Missing You is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 30 jaar) die iemand belangrijk verloren zijn.

Jonge mensen hebben tijd en ruimte nodig om met hun verlies om te gaan. Om hen hierbij te ondersteunen, organiseren we activiteiten waarbij lotgenoten elkaar ontmoeten. Zo zijn er maandelijkse regionale praatgroepen, een jaarlijkse ontmoetingsdag en een rouwkamp in de zomer.

Missing You sensibiliseert door het belang van zorg voor jonge rouwenden onder de maatschappelijke aandacht te brengen. We willen dat het gepast omgaan met verlies bij kinderen en jongeren een basishouding wordt. Missing You draagt op die manier bij tot een begripvolle, ondersteunende samenleving.

Bekijk dit goed doel

Video's