Benefiet voor goede doelen 2019

Ten voordele van WW-Waasland vzw - Samen op weg naar een hoopvolle toekomst

Zondag 20 oktober organiseren wij een benefiet ten voordele van WW-Waasland vzw (vereniging voor weduwen en weduwnaars in het Waasland) - Lotgenotengroepen voor hen die een partner verloren door overlijden en Missing You vzw.
Deze 3 goede doelen staan los van elkaar toch verbonden met elkaar.
Namelijk het verlies van een dierbare

Waarom dit goed doel?

Deze vereniging voor weduwen en weduwnaars staat voor gezelligheid en organiseren van bijeenkomsten voor onze lotgenoten.
Samen met Missing You vzw en Lotgenotengroepen voor zij die een partner door overlijden verloren zijn zij de ideale keuze voor onze steun

WW-Waasland vzw - Samen op weg naar een hoopvolle toekomst

Onze afdeling WW-Waasland vzw is een vereniging voor weduwen en weduwnaars in het Waasland

Bekijk dit goed doel