Bellegem 4 life - Jeugdtheater Scherven

Ten voordele van Pleegzorg West-Vlaanderen

Met enkele verenigingen uit Bellegem besloten we samen een evenement te organiseren waarbij we veel volk op straat hopen te krijgen. We dopen de Brouwtorenstraat in Bellegem om tot ‘De Warmste Straat’ en vullen die met allerlei kraampjes waar je lekkere dingen kan eten en/of drinken. Denk maar aan een smeuïge hamburger, een deugddoende warme chocomelk, een jeneverke,.. enzovoort. Op het einde van de straat wordt een podium voorzien en kan je enkele gratis optredens meepikken. Met onze vereniging, Jeugdtheater Scherven, zullen we de algemene bar (frisdrank en bier) bemannen. Elke vereniging die deelneemt aan ‘Bellegem for life’ kiest een eigen goed doel. Onze keuze gaat uit naar Pleegzorg West Vlaanderen.

Waarom dit goed doel?

Aangezien wij zelf een jeugdtheater zijn en dus met kinderen en jongeren werken, wilden we ook een organisatie kiezen waar kinderen en jongeren centraal staan. Onze jonge acteurs en actrices hebben het geluk in een warm nest op te groeien en eigenlijk wensen wij dit alle kinderen en jongeren toe. Pleegzorg West-Vlaanderen probeert dit te verwezenlijken. Onze penningmeester werkt bij deze organisatie en zij kon de andere bestuursleden warm maken voor dit goede doel.

Pleegzorg West-Vlaanderen

Wist je dat er vandaag meer dan 6000 pleegkinderen en -gasten in een pleeggezin wonen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen dan een (tijdelijke) nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de groei-en ontplooiingskansen die ze nodig hebben. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren voor lange of korte tijd opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. www.pleegzorgwestvlaanderen.be

Bekijk dit goed doel