Belgian Homeless cup

Ten voordele van Free Clinic

Voetbaltornooi tussen medewerkers van verschillende bedrijven.

Waarom dit goed doel?

Dit project werd aangedragen door Argenta medewerkers die dit mee ondersteunen.

Free Clinic

Sociale activering voor druggebruikers en dak- en
thuislozen.
De Nomaad omvat het sociale activeringsaanbod van
Free Clinic vzw en bestaat uit een breed gamma aan
activiteiten die samen met de doelgroep werden ontwikkeld:
Spuitenpatrouille, BuroAktief, Winterdagopvang, Zomerpatio, een jaarlijks
kamp, een hondenproject, Stadsgidsen, cliëntenkrantje Overkop,
vrouwensalon, voetbaltraining, ..…
Het Nomaadteam bestaat uit 8 (deeltijdse) professionele krachten dat
wordt aangevuld met een groep vrijwilligers. Het aanbod van De Nomaad
is erop gericht om (ex-)druggebruikers en dak- en thuislozen met kleine
stappen terug te re-integreren in onze samenleving.

Bekijk dit goed doel