Beleef Beleven in De Beleefhoek

Ten voordele van KiTO

We starten om 19u met optredens. (woorden, zinnen, zang, muziek, humor en ritme)

Waarom dit goed doel?

Wij werken samen met Kito vzw. De eerste zaterdag van de maand zitten zij in De Beleefhoek vzw. Zij verrichten zeer mooi lokaal maatschappelijk werk en wij willen hun hierin graag steunen waarmee we kunnen tijdens de warmste week.

KiTO

KiTO - Kinderen Tezamen Ondersteunen - wil werken met gezinnen waarbij gebeurtenissen in het verleden ertoe hebben geleid dat er druk staat op de onderlinge relaties. We trachten de blik terug op de relaties te richten en de verbinding met elkaar te versterken. Gezinnen of jongeren kunnen zelf naar ons toestappen of doorverwezen worden door organisaties waarmee we samenwerken. De jongeren, ouders of gezinnen beslissen steeds zelf of ze een traject willen opstarten en hoe deze vorm krijgt.

Bekijk dit goed doel