Bekers voor Bossen

Ten voordele van BOS+ Vlaanderen

Wisselbekers op de fuif kunnen ingewisseld worden voor een euro voor zichzelf. Nu krijgen ze ook de optie deze beker/euro te doneren aan bosplus.

Waarom dit goed doel?

Als scouts zijnde zijn we voor onze activiteiten grotendeels afhankelijk van de natuur in onze omgeving. Bossen zijn nog steeds de meest tot de verbeelding sprekende plekken om spelen te laten doorgaan en even te ontsnappen aan onze drukke maatschappij.

BOS+ Vlaanderen

BOS+ vindt dat bossen van cruciaal belang zijn, voor iedereen: dieren, planten én mensen. Bossen zuiveren onze lucht, zetten ons aan tot bewegen en zijn de ideale plaats om het jachtige leven even te vergeten. Jammer genoeg is er in Vlaanderen te weinig bos, en verdwijnt er ook wereldwijd nog steeds te veel bos. BOS+ wil in eerste plaats bestaande bossen beschermen en het duurzaam beheer ervan promoten. We werken onder andere aan de aanleg en inrichting van speelbossen en stadsbossen, het toegankelijk maken van bos, het klimaatbossenfonds, herbebossingsprojecten in de tropen, …

Bekijk dit goed doel