Begijntjes for Life

Ten voordele van Welzijnsschakels vzw

We verkopen zakje Hoogstraatse, chocolade Begijntjes aan € 5/zakje. Mensen kunnen ook een begijntje nemen voor bij de koffie, en hiervoor € 1 doneren in onze warmste week-actie-pot.

Waarom dit goed doel?

We steunen dit jaar een goed doel uit onze eigen omgeving dat zich inzet voor de kansarmen.

Welzijnsschakels vzw

In meer dan 170 lokale welzijnsschakelgroepen zetten mensen zich op vrijwillige basis in voor meer gelijke kansen en tegen uitsluiting door armoede of afkomst. Ze ontmoeten gezinnen via huisbezoeken, gespreksgroepen, ontspannende of leerrijke activiteiten of via directe steun.
Vrijwilligers bij Welzijnsschakels maken de omgeving bewust van het onrecht van uitsluiting door armoede of afkomst en werken aan een dialoog voor een samenleving waarin iedereen telt.

Bekijk dit goed doel