Beestige zakken voor al uw schatten

Ten voordele van IAAR (Internationale Associatie André Rochais)

Ik verkoop op verschillende gelegenheden in het najaar en op vraag katoenen versierde zakken. Deze kunnen op maat gecreëerd/versierd worden.

Waarom dit goed doel?

OMDAT HET ZEER ZINVOL IS OM JEZELF TE VORMEN EN OP DIE MANIER JE LEVEN TE KUNNEN INRICHTEN, OOK VOOR PERSONEN IN ARMOEDE OF DETENTIE OF ANDERE MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN, KUNNEN INNERLIJK VRIJER WORDEN DOOR DE VORMING DIE PRH AANBIEDT. IAAR is het internationale luik van PRH die de vorming internationaal aanbiedt.

IAAR (Internationale Associatie André Rochais)

De IAAR (Internationale Associatie André Rochais) is een vzw die mensen kansen geeft om stevige en evenwichtige personen te worden en hun relatiecapaciteiten verder te ontwikkelen. Ze doet dit met vormingscursussen en coaching, gegeven door medewerkers van PRH-Persoonlijkheid en Relaties. De IAAR biedt steun aan landen in het zuiden met een grote armoedeproblematiek en aan structureel arme doelgroepen in westerse landen. In veel landen hebben begeleiders een tekort aan financiële middelen. Daarom zamelt de IAAR geld in om hun werk te ondersteunen. De vzw is genoemd naar André Rochais (1921-1990), de grondlegger van PRH.

Bekijk dit goed doel