BEESTIGE HONDEN en MENSENKOEKJES

Ten voordele van VZW Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk

Tijdens het evenement BEESTIG van dierenwelzijn Antwerpen gaan we hondenkoekjes en mensenkoekjes verkopen voor het casterproject. Ook gaan we tijdens dit evenement cadeautjes uitdelen aan de bezoekers. Dus allen erheen op 6 oktober.

Welkkom

Waarom dit goed doel?

wij organiseren een hondenkoekjesverkoop omdat deze mensen zich volledig inzetten voor de dierenarmoede in ons vlaanderen. Zij zorgen dat mensen die een huisdier hebben en in financiele moeilijkheden geraken toch wekelijks eten bij hen kunnen halen. Ook hun caster project is prachtig, zij zorgen dat de dierenartskosten haalbaar worden, zij betalen 50% van de kosten met de hulp van de stad en van hun verkopen. daarom dit goed doel

VZW Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk

Wij zorgen ervoor dat mensen die het financieel moeilijk hebben en een huisdier bezitten samen kunnen blijven door hen wekelijks gratis een voedselpakket voor hun dier te geven. Ook stukgegaan materiaal trachten we gratis te vervangen en dit jaar zijn we gestart met het caster-project waarbij we 50% terugbetalen bij castratie, sterilisatie, chippen en jaarlijks onderzoek. Zieke dieren krijgen uiteraard voorrang. Wij hopen nog veel dieren en hun baasjes te kunnen helpen en zo gaan we ook de vereenzaming tegen.

Bekijk dit goed doel