Bees for Life

Ten voordele van Huis in de Stad vzw

Het gaat niet goed met de wilde bijen. Iedereen kan hen een steuntje in de rug geven door een bijenhotel in hun tuin te plaatsen, zodat ze meer nestgelegenheid hebben. Met de verkoop van zelfgemaakte bijenhotels willen we 2 vliegen in 1 klap slaan; goed doen voor de wilde bijen en een lokaal goed doel steunen.

Waarom dit goed doel?

Bees for Life:
Verkoop van zelf gemaakte bijenhotels (uit rietstengels); goed voor de bijtjes en goed voor de warmste week!

Huis in de Stad vzw

In ons streven naar huiselijkheid in Huis in de Stad kan het houden en verzorgen van huisdieren een grote meerwaarde betekenen. Het “zorgen voor” stimuleert onze bewoners tot activiteit en verhoogt hun gevoel van eigenwaarde. Het kan onze bewoners bovendien motiveren om naar buiten te gaan en in contact te komen met een andere omgeving en de natuur. We willen daarom onze tuin verder inrichten om van deze dieren te kunnen genieten op een manier die aangepast en toegankelijk is voor onze cliënten. (dierenhokken, uitbouw neerhof, poortjes, tuinhuisje, …)
Naast het huisvesten en verzorgen van kippen en konijnen willen we op regelmatige basis beroep kunnen doen op externe initiatieven. Het inhuren van een “mobiele boerderij” geeft onze bewoners de mogelijkheid om op een comfortabele manier kennis te maken met tal van dieren, hen vanuit hun vertrouwde omgeving te kunnen knuffelen en verzorgen.

Bekijk dit goed doel