Bednet For Life

Ten voordele van Bednet

In onze school (High Tech Onderwijs Turnhout) hebben we een leerling die enkele lessen via Bednet volgt. Door een ziekte van onbepaalde duur kan hij onmogelijk voltijds naar school komen. Dankzij Bednet behoudt hij het contact met zijn klasgenoten en kan hij alsnog deelnemen aan de lessen.

Met de betrokken klas verkopen wij zelfgemaakte sleutelhangers. Het geld gaat integraal naar Bednet.

Waarom dit goed doel?

In onze school hebben we een leerling die enkele lessen via Bednet volgt. Door een ziekte van onbepaalde duur kan hij onmogelijk voltijds naar de school komen. Dankzij Bednet behoudt hij het contact met zijn klasgenootjes en kan hij alsnog deelnemen aan de lessen.

Bednet

Ook als je ziek bent heb je het recht om naar school te gaan en bij je vrienden te zijn. Recht op onderwijs is al sinds 1990 een van de universele kinderrechten. Bednet garandeert het recht op onderwijs voor kinderen die omwille van een medische reden tijdelijk of lange tijd niet naar school kunnen gaan. Zowel vijfjarige kleuters als kinderen uit het lager en secundair onderwijs komen in aanmerking.

Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit via internet. Zo blijven ze mee met de les en houden ze contact met hun vrienden. Kinderen vergeten even dat ze ziek zijn en kunnen weer deel uitmaken van de klasgroep.

Bekijk hier het filmpje met Linde die een bezoekje brengt aan Bednetter Lola: http://bit.ly/2cHrQRs

www.bednet.be

Bekijk dit goed doel