Beat ALS

Ten voordele van Een hart voor ALS vzw

Ik maak zelf oorbelletjes en verkoop die aan 12,5 per paar, de opbrengst gaat integraal naar 'een hart voor ALS'.

Waarom dit goed doel?

Mijn lieve mama is eind oktober gestorven aan de gevolgen van ALS.

Een hart voor ALS vzw

Een hart voor ALS vzw is een onafhankelijke, niet gesubsidieerde, vzw met een duidelijke focus: fondsenwerving voor het wetenschappelijk onderzoek naar ALS.

Een hart voor ALS vzw is stichter van het Hart voor ALS fonds aan de KU Leuven en maakt deel uit van het Leuvens Universiteitsfonds

Bekijk dit goed doel