Be strong bootcamp

Ten voordele van vzw O2 (De Witte Berken - De Wijzer)

Personal training en bootcamp

Waarom dit goed doel?

Levert mooi werk voor de jongeren

vzw O2 (De Witte Berken - De Wijzer)

Vzw O2 is een vzw binnen de Bijzondere Jeugdzorg die hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren en hun context die zich in een leefsituatie bevinden die door henzelf of anderen als verontrustend ervaren wordt. We streven steeds naar een positieve verandering zodat basisrechten gegarandeerd en ontplooiingskansen gecreëerd worden. De vzw overkoepelt twee voorzieningen: organisatie De Witte Berken en OOOC Centrum De Wijzer. Er verblijven 40 kinderen tussen 0 en 20 jaar in vzw O2.

Bekijk dit goed doel