Bavet for friends!

Ten voordele van Uilenspel vzw

We creëren graag een leuke herinnering en happy vibes voor iedereen. Hiervoor organiseren we op de 2e, 3e en 4e zondag van de maand een 'gospel surprise performance' aan onze Bavet in Brussel St. Cathérine (8 december), Bavet Gent Hooiaard (15 december) en Bavet Brugge Simon Steven (22 december). Het gospel koor geeft zo'n enthousiasme door en zo zetten we graag onze actie rond warmste week op een creatieve manier in de aandacht. We verkopen leuke Bavet-mutsen, sokken, een fleece in de vorm van een bavet en een babybavetje, waarvan de winst integraal naar de Warmste week, Uilenspel vzw gaat.

Waarom dit goed doel?

Bij Bavet houden wij van warmte, liefde, plezier en geluk. Doorheen het ganse jaar proberen we dit gevoel te creëren met onze -second best ;) - spaghetti's. We vinden het belangrijk dat iedereen, ook kwetsbare gezinnen, dergelijk gevoel kunnen ervaren en daarom steunen we met veel liefde Uilenspel vzw.

Uilenspel vzw

Uilenspel geeft gratis huiswerkbegeleiding aan kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen in Gent. Uilenspel wil zo de ontwikkelingskansen van kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben, vergroten en dit via buurtsolidariteit.

De vrijwilligers gaan 1u per week langs bij een gezin in hun buurt voor huiswerkbegeleiding. Via spelend leren wordt gewerkt aan de schoolse vaardigheden, de motivatie en het welbevinden van het kind. De ouders van het kind worden ook bij de begeleiding betrokken. Zij krijgen extra handvatten aangereikt en ook hun competenties worden versterkt. Ook de school is een belangrijke partner bij de begeleiding.

De fijne begeleidingsmomenten zorgen er bovendien voor dat de vrijwilliger en het gezin elkaar goed leren kennen en deel gaan uitmaken van elkaars netwerk. De buurtintegratie en -solidariteit neemt zo toe. En de brug kan gemaakt worden naar andere organisaties of dienstverlening in de buurt.

Meer info op www.uilenspel.be

Bekijk dit goed doel