Bar Louis ten voordele van Spoor 56

Ten voordele van Spoor 56 vzw

De stoelen in hun leefgroep hebben nood aan opfrissing. Wij als Verberckmoes Groep willen het tehuis nieuwe stoelen geven en de lokalen voor de kinderen opfrissen. Per maaltijd in onze eigen Bar Louis geven wij €1 aan het goede doel.

Waarom dit goed doel?

Dit jaar werken wij samen met Spoor 56 Tehuis Sint-Carolus in Nieuwkerken. Dit is een instelling voor bijzondere jeugdbijstand. Het tehuis in Nieuwkerken biedt onderdak aan 33 kinderen die in een verontrustende thuissituatie zitten.

Wij willen hen graag een hart onder de riem steken! De stoelen in hun leefgroep hebben nood aan opfrissing. Doe jij een duit in het zakje? Zo kunnen wij als Verberckmoes Groep het tehuis nieuwe stoelen geven en de lokalen voor de kinderen opfrissen!

Spoor 56 vzw

vzw Spoor 56 is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg. We zijn erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn (Vlaamse overheid).

De opdracht van Spoor 56 is het aanbieden van ondersteuning en begeleiden van kinderen/jongeren en hun gezinnen waar er een verontrustende opvoedingssituatie aanwezig is. We bieden hulpverlening op maat door de inzet van één of meerdere modules.

De modules worden aangeboden vanuit drie clusters die zich bevinden in Dendermonde, Hamme en Nieuwkerken-Waas (behorende tot Sint-Niklaas). Door deze spreiding zijn we actief in nagenoeg de volledige zorgregio Waas en Dender en kunnen we optimaal rekening houden met de woonplaats van de jongere.

De naam ‘Spoor 56’ verwijst naar de spoorlijn tussen Dendermonde, Hamme en Sint-Niklaas. Deze spoorlijn werd geopend op 25 januari 1875 en gesloten op 2 juni 1957.

Bekijk dit goed doel