Baloise For Life

Ten voordele van NABORAM vzw

BALOISE FOR LIFE:
Naar jaarlijkse traditie staan wij voor de 6de keer met onze vele Baloise Insurance & Fidea verzekeringen vrijwilligers volop in de startblokken voor onze warmste “Baloise For Life / Music For life” week (16-20/12/19)
Ook dit jaar doen wij gedurende 5 dagen weer een 35-tal acties (met ondersteuning van +/- 150 vrijwilligers) in al onze zetels te Antwerpen, Gent, Brussel en Hasselt zoals trappenlopen, een koffiebar, Kerstmarkt, Santa Run, Afterwork drink, Quiz for life, Kerstlunch, Party-slotshow, en nog veel meer.
Via deze acties willen we geld inzamelen voor verschillende goede doelen die onze werknemers zelf mogen indienen. De opbrengst wordt integraal verdeeld onder alle goede doelen.
Vorig jaar brachten onze acties een totaal bedrag van € 71.276 op.

Waarom dit goed doel?

Dit Baloise For Life goed doel is gekozen door Baloise medewerker:Linthout Sarah
Naboram is een zelfhulpgroep, dat bestaat uit vrijwilligers die te maken hebben gehad met borstkanker. Ze helpen andere vrouwen die ook deze diagnose hebben gekregen.
Ze ondersteunen borstkankerpatiënten zowel sociaal als emotioneel. Ze helpen hen door de periode van het ziek zijn en ook de periode erna.

Niet alleen het ziek zijn is een zeer moeilijke periode, maar vooral ook de periode nadat de borst of borsten worden geamputeerd.

Deze organisatie ligt nauw aan mijn hart, omdat ik zelf al met deze organisatie in contact ben gekomen.

NABORAM vzw

NABORAM is een lotgenotengroep van en voor vrouwen/mannen die geconfronteerd worden met borstkanker. We ondersteunen sinds 1978 andere lotgenoten. We doen dit door het aanbieden van lotgenotencontact, informatie en praktische tips. Dit lotgenotencontact kan zowel individueel (face-to-face, telefonisch, via mail) als in groep (tijdens contact- en themanamiddagen). Sinds enkele jaren ondersteunen wij ook lotgenoten die hervallen zijn. Hiervoor organiseren wij 3 momenten per jaar en gaan elk jaar naar 2 ziekenhuizen voor een praatmoment (telkens een ander Antwerps Ziekenhuis) Vorig jaar hebben wij ong. 375 nieuwe lotgenotengenoten bezocht in het ziekenhuis/thuis of op een activiteit

Bekijk dit goed doel