Bakkerij VOGELTOERTJES

Ten voordele van VOC Neteland

Wij verkopen vogelvoedertaarten voor de inheemse vogels in onze tuin. De vogeltaarten kan je bekijken en aankopen in de educatieve ruimte van VOC Neteland. Langstraat 29/01 Herenthout . Ze worden elke week aangevuld. Gepast geld voor de taarten kan je in de spaarpot stoppen.

Waarom dit goed doel?

Het verzorgen van inheemse wilde dieren in nood kost enorm veel geld. Met deze actie willen we hen een duwtje in de rug geven

VOC Neteland

VOC Neteland is officieel erkend door het Agentschap voor Bos en Natuur en één van de 10 door Vogelbescherming Vlaanderen erkende opvangcentra voor vogels en wilde dieren. We staan in voor de werking van de provincie Antwerpen en een gedeelte van Vlaams Brabant.
Ons werk bestaat uit het verzorgen van zieke of gekwetste wilde dieren en de dagelijkse administratie hierrond (zoals de registratie van alle binnengekomen slachtoffers) met als doel de herstelde wilde dieren weer vrij te laten in de natuur.
Andere doelstellingen zijn onze accommodatie verder uitbouwen en meewerken aan natuurbescherming en sensibilisering door allerlei acties (b.v. paddenoverzetactie samen met schoolkinderen en in samenwerking met Natuurpunt).

Bekijk dit goed doel