Bakken for life

Ten voordele van De Kraamvogel Geboortecentrum en Expertisecentrum voor Kraamzorg

Elke woensdag en vrijdag in december kunnen bezoekers een lekker zelfgemaakt plakje cake kopen en zo Origine en het spreekuur Zorgen en Twijfels sponseren.

Waarom dit goed doel?

We hebben een groot hart voor deze moeders en hun baby die nergens anders terecht kunnen.

De Kraamvogel Geboortecentrum en Expertisecentrum voor Kraamzorg

Wij willen moeders helpen die tijdens hun zwangerschap of na de geboorte niet goed in hun vel zitten, met ons aanbod Zorgen en Twijfels en zo de toegang naar de hulpverlening vergemakkelijken.
Dit aanbod willen we ook mogelijk maken voor moeders die het financieel moeilijk hebben of voor moeders zonder papieren waar toegang tot geboortezorg geen evidentie is.
Voor deze laatste groep moeders is er ook ons aanbod Origine. Hiermee zorgen en betalen we voor nazorg thuis door een vroedvrouw. Deze vrouwen worden immers een paar uur na de geboorte naar huis gestuurd met hun baby. Ook zij verdienen een goede start.

Bekijk dit goed doel