BAKE OFF INEOS ZWIJNDRECHT

Ten voordele van Antikankerfonds

Tussen 25/11 en 20/12 bakken collega's dessertjes die in ruil voor vrije bijdragen verkocht worden op de werkvloer.

Waarom dit goed doel?

De collega's die het initiatief hebben genomen dit te organiseren, kennen verschillende mensen (familie, vrienden, ex-leerkrachten) die getroffen zijn door kanker. De huidige behandelingen zijn ontoereikend; niet enkel naar genezing toe, maar de bijwerkingen van de beschikbare therapieën zijn vaak onmenselijk. Alternatieve behandelingen zijn meestal nog heel duur; één iemand die we kennen heeft vorig jaar een crowd funding moeten starten om de behandeling te kunnen betalen.

Aangezien het Antikankerfonds de schouders zet onder wetenschappelijk onderzoek naar meer, toegankelijke en doeltreffende behandelingsopties, waarbij de patiënt centraal staat, willen wij ons graag inzetten voor dit goede doel.

Antikankerfonds

Het Antikankerfonds is een onafhankelijke Belgische stichting van Openbaar Nut die op internationaal niveau aan wetenschappelijk onderzoek doet, zoekt naar meer en betere behandelingsopties die (te) weinig kansen krijgen in het commerciële circuit en streeft naar doorgedreven kennisdeling met een ruim publiek en samenwerking met onderzoekers en beleidsmakers.

Investeren in beloftevolle kankerbehandelingen is broodnodig. Het Antikankerfonds wil alle kankerbehandelingen, onafhankelijk van hun commerciële waarde, een kans geven en de meest beloftevolle zo snel mogelijk tot bij de patiënt brengen.

Bekijk dit goed doel