Bake For Life

Ten voordele van Vrienden van 't Zwart Goor

Samen met een aantal lieve collega's bakken wij verschillende soorten overheerlijke gebakjes. Deze gaan wij dan verkopen aan onze collega's en bewoners van 't Zwart Goor.

Waarom dit goed doel?

Mijn collega en ik zijn medewerker op DVC 'r Zwart Goor.
Wij organiseren ondertussen 6 jaar een actie voor MFL.
De eerst jaren kozen wij doelen die aansluiting vonden bij ons werkveld. Meer specifiek, doelen die bepaalde syndromen/ziektes ondersteunen, die minder bekend zijn. Maar sinds enkele jaren verzamelen we geld voor onze eigen bewoners. Met dit geld zijn we een belevingswandeling aan het uitwerken op ons mooie domein, aangepast aan de verschillende doelgroepen die bij ons wonen. Het is met deze wandeling de bedoeling om de verschillende zintuigen te activeren, de natuur te beleven.

Vrienden van 't Zwart Goor

Het dienstverleningscentrum (dvc) 't Zwart Goor begeleidt volwassenen met een beperking in verschillende vestigingen in de Antwerpse
Kempen: Merksplas, Hoogstraten, Turnhout, Malle en Zoersel.

Een 500-tal medewerkers staat in voor een ondersteuning die aansluit bij uw vragen:
- dagondersteuning
- begeleiding in de thuissituatie
- verschillende vormen van woonondersteuning (permanent of tijdelijk)
- observatie en behandeling bij bijkomende ernstige gedragsproblemen
- nood- en crisisopvang
- ...

dvc 't Zwart Goor
Zwart Goor 1
2330 Merksplas
www.zwartgoor.be

Bekijk dit goed doel